Kontakt

Digital Social Fritid

För att nå oss, skicka ett mail till adresserna enligt detta upplägg: ”FÖRNAMN”@malmoesport.se

Mimmi Garpebring

Huvudprojektledare

Mikael Köhler

Delprojektledare: Gymnasiemästerskapet

Nicole

Delprojektledare: Integration

Tim Andersson

Verksamhetsledare

Vanim Zetreus

Delprojektledare: Jämlikhet

Kontakta oss!