Jämlikhet

Nyfiken på vår verksamhet EmPowerUp?

MER INFO FINNS HÄR!

Jämlikhet

Den del av DSF med fokus på jämlikhet vill jämna ut möjligheterna att upptäcka, utforska och utöva e-sport. Vi vill skapa platser och utrymmen där vi som inte alltid får plats på e-sportscenen kan lära oss tillsammans, spela tillsammans och utvecklas tillsammans.

Varför är detta viktigt? Vi vet att tjejer och kvinnor är rejält underrepresenterade bland tävlande, men väl representerande bland åskådare inom e-sporten. Tjejer slutar ofta spela när de är 13 år gamla. Denna minskade spelglädje är något vi vill undvika så att tjejer fortfarande ska tycka det är okej att vara spelintresserade.

Det finns också en machoattityd som ofta blir hård mot såväl tjejer som hbtq-personer. Det leder till att många inte längre vill delta och heller inte vara öppna med sina identiteter, varken socialt eller i spelen. Många mår väldigt dåligt av detta och därför behöver vi göra något åt det.

Vi vet också att alla kroppar och hjärnor inte fungerar likadant, men e-sporten har övertaget i att kunna anpassa tekniken och förutsättningarna efter spelaren och ändå få samma resultat. Vi vill inte att tekniken ska vara ett hinder för att utöva e-sport.

För att komma åt detta arbetar vi intensivt med Svensk e-sports Code of conduct, en uppförandekod som tagits fram av communityt. Den är ett viktigt verktyg i arbetet med att skapa en inkluderande kultur inom e-sporten. Där är målet är att alla ska kunna träna och tävla på lika villkor oavsett kön, sexuell läggning, könsidentitet/-uttryck och funktionsvariation. För att uppnå detta gör delprojektet punktinsatser i form av egna evenemang och verksamheter, samt aktiveringar på externa event, men också genom ett fortlöpande anpassningsarbete av maskiner.

Några exempel är prova på-stationer på festivaler, panelsamtal och föreläsningar om inkluderande e-sport och mångfald. Vi har även vår turnering för kvinnor, FemPowerUp!, och vår reguljära verksamhet för tjejer och kvinnor, EmPowerUp!.

Vi spelar tillsammans, lär oss tillsammans och utvecklas tillsammans. Spelglädjen ska flöda!

Ansvarig för denna delen av projektet är Vanim Zetreus.