Integration

Integration

Digital Social Fritid vill integrera nyanlända barn och ungdomar genom e-sport. Spel och lek bygger broar, och en meningsfull fritid – med tillgång till alternativa fritidssysselsättningar – är en förutsättning för att integrationen ska fungera.

Vi vill använda det svenska föreningslivet som en plattform där nyanlända kan träffas och umgås med svenskar och redan etablerade invånare med annat etniskt påbrå. Mötena som uppstår kring e-sportens verksamheter blir ett sätt för barn och ungdomar att etablera sig i det svenska samhället.

Att mötas över delade intressen och gemensamma mål är ett av de mest givande sätten att skapa känslor av tillhörighet, sammanhang och inkludering. Med grund i ett delat spelintresse ser vi möjligheter att just genom e-sporten hjälpa barn och ungdomar att sätta gemensamma mål att sträva efter tillsammans. Med vårt stöd kan grupperna upptäcka och utforska e-sporten, utvecklas tillsammans och utöva denna idrott tillsammans. Delprojektet är efterfrågat – både av de nyanlända ungdomarna och av Malmö stad.

Därför vill vi försöka möta deras behov på de sätt vi kan och på sätt som annars inte görs. Inom ramen för delprojektet kommer det göras både riktade verksamheter och stödverksamheter. Båda med intentionen att skapa och presentera en inkluderande mötesplats med e-sporten som grundplåt. Då vi vet att det finns tydliga ekonomiska begränsningar inom gruppen är en viktig del av arbetet att ungdomarna ska kunna utforska och utöva e-sport utan att behöva köpa den annars ganska kostsamma utrustningen. Detta gör vi genom att öppna upp Malmö e-sportcenter och där ge utrymme för spel och träning. Som ett vidare led i Digital Social Fritids integrationssatsning kommer vi även arbeta med att integrera Malmös olika stadsdelar i verksamheten. Det är väl känt att Malmö på vissa sätt är en djupt segregerad stad.

I hopp om att överbrygga stadens socioekonomiska klyftor vill vi erbjuda e-sporten som forum och mötesplats över gränserna. Vi vill visa den enande kraft vi vet e-sporten har. Tillsammans bygger vi framtidens e-sport och framtidens Malmö.