Digital Social Fritid

Digital Social Fritid är ett Arvsfonden-projekt med syfte att göra e-sporten till en trygg mötesplats för alla.

Projektet har tre ben: Jämlikhet, Integration och Gymnasiemästerskapet. Vi vill ge Malmös ungdomar en plattform och en gemenskap där alla får chansen att utöva e-sport på lika villkor, både online och i den fysiska världen. E-sporten är unik i att det finns plats för alla, oavsett funktionsvariation, kön, sexuell läggning, bakgrund, bostadsort, ekonomiska förutsättningar eller tidigare spelerfarenhet. Tillsammans vill vi skapa en e-sport där vi använder oss av potentialen och styrkan i sportens unika förutsättningar.

Digital Social Fritid ägs av Malmö e-sport, Sverok Skåne och Spelens Hus. Projektet är treårigt och finansieras av Arvsfonden.

Projektets tre delar

Digital social fritid DSF - Jämlikhet inom e-sport

Jämlikhet

Den del av DSF med fokus på jämlikhet vill jämna ut möjligheterna att upptäcka, utforska och utöva e-sport. För att uppnå detta med ett fokus på tjejer/kvinnor, hbtq-personer och personer med normbrytande funktionalitet, gör denna delen av projektet punktinsatser i form av egna evenemang och verksamheter, samt aktiveringar på externa event, men också genom ett fortlöpande anpassningsarbete av våra maskiner.

Mer info

Integration

Digital Social Fritid vill integrera nyanlända barn och ungdomar genom e-sport. Spel och lek bygger broar, och en meningsfull fritid – med tillgång till alternativa fritidssysselsättningar – och är en förutsättning för att integrationen ska fungera. Inom ramen för projektet görs både riktade verksamheter och stödverksamheter. Båda med intentionen att skapa och presentera en inkluderande mötesplats.

Mer info

Gymnasiemästerskapet

Gymnasiemästerskapet är en tävling där olika gymnasieskolor möts och utmanar varandra i e-sport. Eleverna samlar ihop sig och skapar lag, som sedan representerar skolan i kampen om att kunna säga att just deras skola är bäst på e-sport. Genom att skapa en tävling med värdegrunderna hos Digital Social Fritid och projektets samarbetsorganisationer, kan en positiv och respektfull tävling skapas, där alla är välkomna.

Mer info
Följ oss på Facebook
Följ oss på Instagram

De som gör Digital Social Fritid möjligt